Diplomatska misija - Japan / Diplomatic Mission - Japan
ponedeljak februar 26, 2024
CULTURE
Dejan Savić - Maestro Narodnog pozorišta...
Dejan Savić - Maestro of The National Theater... Read More...

Od Tradicionalne do Savremene Japanske Kulture

Joiciro OmoriDa ne treba verovati u stereotipe, uverio nas je Juićiro Omori, ataše za kulturu ambasade Japana. Ponekad kasni, spontan je, moderan dvadesetšestogodišnji Japanac koji se ne razume u tehniku. Posao mu je da širi duh kulture Japana i Srbima približi bogatu tradiciju najstarije carevine Dalekog istoka.

Koliko Srbi poznaju tradicionalne običaje i kulturu Japana?

Japanci i Srbi su slični – i jedni i drugi su poljoprivrednici i borci. Ovde se ljudi dosta interesuju za japanske borilačke veštine – džudo, kendo i karate, a puno znaju i o tradicionalnoj japanskoj kulturi. Iako smo geografski prilično udaljeni i teško je da se neko iz Srbije lično upozna sa načinom života, muzikom, običajima, jezikom i umetnošću Japana, moderna sredstva komunikacije mogu da pomognu. Na internetu možete pronaći sadržaje koji vas zanimaju, mada to ipak nije kompletna slika jedne zemlje.

Japanska ambasada je jedna od najaktivnijih u sferi kulture. Koliko događaja godišnje organizujete?

Da, zaista nam je stalo da je održavamo konstantnu kulturnu razmenu. Ambasada organizuje dvanaest velikih susreta godišnje na kojima predstavljamo i savremenu i tradicionalnu kulturu. Organizujemo radionice origamija, ikebane,kaligrafije, bonsai biljaka, izložbe ukijo grafike i tradicionalnih lutki, predstavljamo originalni suši i japansku kuhinju. Nismo fokusirani samo na Beograd kao glavni grad. Imamo aktivnosti od Svilajnca, preko Sremske Mitrovice i Inđije, do Subotice. Kulturna saradnja je proces i ona je osnova međunarodnih odnosa. Potrebno je obostrano razumevanje i uvažavanje kulture i tradicije drugih, da biste mogli politički i ekonomski da sarađujete.

U kom pravcu se razvija savremena japanska kultura?

Pošto smo u eri globalizacije, raznovrsni su uticaji. U muzici, filmu i slikarstvu se oseća duh Evrope i Amerike. Kao i svuda u svetu – prihvataju se trendovi, ali tradicija ipak čuva svoje mesto i u modernim kulturnim sadržajima. Približavamo Srbima japansku kulturu i filmovima Akira Kurosave, koji je ovde popularan, kao i pomoću književnosti. Bibliotekama širom Srbije poklonili smo literaturu iz oblasti umetnosti i istorije. Jedan od najpoznatijih japanskih pisaca na svetu, Haruki Murakami, spada među najčitanije književnike u Srbiji. I to je jedan od načina da se upozna gradski milje Japana. Mada je umetnost kreativnija od stvarnosti, ona može zainteresovati ljude i podstaknuti ih na istraživanje o Japanu.

Japan je donirao značajna sredstva školama, javnom prevozu, bolnicama, stipendirate studente i umetnike. Taj iznos je premašio 30 miliona evra za 12 godina. Kako Srbija može da se oduži Japanu za takvu pomoć?

Smatramo da je sreća to što smo treća ekonomska svetska sila. Zato naš narod oseća odgovornost prema drugima kojima treba pomoć. Posedujemo duh saosećanja jer su i nama drugi pomagali da ojačamo posle Drugog svetskog rata. Kada je 2011. godine zemljotres pogodio istočni deo Japana, širom Srbije organizovane su humanitarne akcije za pomoć pogođenom području. Takvu podršku ne možemo da zaboravimo.

(Nastavak teksta u štampanom izdanju)

 

From Traditional to Contemporary Japanese Culture

Yuichiro Omori, cultural attaché of the Japanese Embassy made us understand that we should not believe in stereotypes. He is a spontaneous, modern 26 year old Japanese guy who is often late and doesn’t understand technology. His job is to spread the spirit of Japanese culture and draw Serbian people closer to the rich tradition of the oldest Far East Empire.

How much do Serbs know about the traditional customs and culture of Japan?

Japanese and Serbian peoples are similar - both are farmers and soldiers. A lot of people here are interested in Japanese martial arts - judo, kendo and karate, and know a lot about traditional Japanese culture. We are geographically far away and it is difficult that someone from Serbia could personally know the way of life, music, customs, language and arts of Japan. However, modern means of communication can help. On the Internet you can find all the contents that interest you, although it's not the whole picture.

The Embassy of Japan is one of the most active in the cultural sphere. How many events are organized per year?

Yes, we care indeed about constant cultural exchanges. The Embassy organizes 12 major meetings every year, where we present the modern and traditional culture. We organize origami, ikebana, calligraphy and bonsai workshops, as well as exhibitions of ukivo-e designs and traditional dolls, We also present original sushi and Japanese cuisine. We are not focused only on Belgrade as capital. city. We have activities from Svilajnac up to Sremska Mitrovica and Indjija and as far as Subotica. Cultural cooperation is a process and it is the foundation of international relations. It takes mutual understanding and appreciation of other cultures and traditions, to be able to cooperate politically and economically.

In which direction contemporary Japanese culture is developing?

Since we are in the era of globalization, influences are diverse. In music, film and painting the spirit of Europe and America is present. As elsewhere in the world - popular trends are accepted, but tradition still keeps its place in modern cultural contents. We bring Japanese culture to the Serbian people through movies of Akiro Kurosawa, who is popular here and also through literature. We have donated books about art and history to libraries throughout Serbia. Haruki Murakami, one of the most famous Japanese writers in the world is at the same time one of the most widely read writers in Serbia. And that's just one of the ways to know the urban milieu of Japan. Although art is more creative than reality, it can be used to get people interested and to start exploring Japan.

Japan has donated significant funds to schools, public transport, hospitals, and has given scholarships to students and artists. This amount equals to more than 30 million euros in 12 years. How can Serbia repay for such support?

We believe that it is fortunate that we are the third economic power in the world. That's why our people feel the responsibility to help others in need. We possess that spirit of compassion, because others helped us after the World War II. When in 2011 an earthquake hit the eastern part of Japan, charity events across Serbia were organized to help the affected area. We cannot forget such support.

(Continue reading more in printed edition)

Kontakt info

Adresa / Address:
The Globe Magazine
Lomina 44
11000 Beograd
Srbija

Telefon / Phone:
+381.11.362.25.87

Mobilni / Mobile:
+381.60.757.52.09

Internet:
www.globe-magazine.com

E-Mail:
office@globe-magazine.com

issue 13