Gradske priče - Vojislav Šešelj / City Buzz - Vojislav Šešelj
nedelja april 14, 2024
CULTURE
Dejan Savić - Maestro Narodnog pozorišta...
Dejan Savić - Maestro of The National Theater... Read More...

Mojih 12 godina u Evropskoj uniji

Gradske priče / City Buzz - VOJISLAV ŠEŠELJ
Predsednik Srpske radikalne stranke / President of the Serbian Radical Party

Vojislav ŠešeljVojislav Šešelj, predsednik Srpske radikalne stranke, za magazin „The Globe”, govori kako vidi Srbiju posle 12 godina izolacije, i povratka u Srbiju, kako je provodio dane u Ševeningenu, zatvorskoj jedinici za ratne zločine. Otkriva nam kako je pobedio Haški tribunal, i ističe da ga tih 12 godina u ševiningenskom zatvoru nije obeshrabrilo da ponovo i sa još više snage i entuzijazma vodi politiku svoje stranke, drži mitinge, javne govore i tribine, i smatra da je SRS jedina alternativa postojećoj Vladi.

Kako vidite srbiju posle dvanaest godina? Da li se nešto promenilo?

Razlika je velika, Srbija je siromašnija, mnogo veće je nezadovoljstvo u narodu, ekonomski je osiromašena, narod je u velikoj depresiji i ne veruje u budućnost. Iako je i tada u vreme dosmanijske vladavine bila takva, godinama su je ti isti osiromašivali još više.

Kada ste odlazili za hag, šta ste mislili, koliko ćete tamo ostati?

Mislio sam da ću ostati 2–5 godina, ali mi nije žao, moje vreme nije izgubljeno, pobedio sam Haški tribunal, 20 hiljada transkripta svedoče o mojoj pobedi nad Tribunalom. Za to vreme sam napisao mnogo knjiga, šest je objavljeno, većina njih ima i po 1000 strana. Napisao sam ceo serijal knjiga SRPSKI NAROD I NOVI SVETSKI POREDAK, kroz koje sam obradio sve Haške presude do tada donesen. Obradio sam sve, i one prvostepene i one drugostepene presude. Te knjige imaju i po 3000 strana. Ja sam to temeljito proučavao. U tih 5 godina temeljno sam proučavao anglosaksonsko pravo uopšte. Postao sam ekspert za anglosaksonsko krivično pravo.

Vaša optužnica je bila na više stotina strana. Na osnovu čega je sastavljena? Na kraju niste ni optuženi.

Optužnica je sastavljena na osnovu pukih pretpostavki, lažnih svedočenja. Na kraju je sve to otpalo, osim Vukovara, odnosno Ovčara. Sve ostalo je otpalo, što znači da nije bilo nikakvog osnova za suđenje po toj optužnici, što je pokazao i ceo proces. Zato me i nisu mogli osuditi za 12 godina. Tri godine su pisali presudu. U istoriji Haškog tribunala, ja sam najduže bio u pritvoru.

Sami ste se branili?

Najveću grešku su napravili što su me pet godina držali u pritvoru. U tih pet godina proučio sam anglosaksonsko pravo i sudsku praksu Haškog tribunala. Dobro sam se spremio za proces, ovladao materijom. Materijom sam vladao bolje nego sudije i tužioci. Rukovodio sam se u sudnici pre svega gvozdenom logikom i datim principima kojima se nije moglo lako suprostaviti, jer svako ko bi im se suprostavio u javnosti bi ispao smešan. Ja sam ih pobedio pre svega na polju procedure i materijalnopravnih dokumenata, opovrgnuvši sve lažne svedoke i dokazavši falsifikate u podnetim dokumentima. U sudnici sam vređao sudije namerno da ih iritiram i provociram, i da malo zabavim srpski narod.

(Nastavak teksta u štampanom izdanju)

 

My Twelve Years in the European Union

Vojislav Šešelj, the president of the Serbian Radical Party (SRS), speaks with THE GLOBE magazine on how he sees Serbia after 12 years of isolation, his return to Serbia, and how he spent his days in Scheveningen, the war crimes prison unit. He unveils how he won over the Hague tribunal and emphasizes that the past 12 years he spent in Scheveningen prison did not discourage him to run the politics of his party with more strength and enthusiasm, to hold meetings, rallies and public speeches. He believes that SRS is still the only alternative to the current government.

How do you see serbia after twelve years? Has something changed?

There is a huge difference, Serbia is poorer, dissatisfaction among people is much higher, Serbia has been economically impoverished, there is a huge depression among people, accompanied by loss of faith in the future. Although this was all the case during the “reign of DOS,” they impoverished it even more over time.

When you were leaving for the hague, how long did you think you would stay there?

I thought I would stay 2-5 years, but I am not sorry, my time is not lost, I won the Hague tribunal, 20 thousand transcripts witnessed my victory over the Tribunal. In that time, I wrote a large number of books, six of them have been published, the majority of them are 1000 pages long. I wrote a whole series of books SERBIAN PEOPLE AND THE NEW WORLD ORDER, in which I covered all the judgements made until that point, I analyzed all the judgements, first-instance and second-instance judgements. Those were books of 3000 pages, and I studied them in details. In those 5 years, I researched Anglo-Saxon law thoroughly, and I became an expert in Anglo-Saxon criminal law.

Your indictment was several hundred pages long. What was it based on? You were not even convicted after all?

The indictment was based on pure assumptions and false testimonies. They were all dropped, except Vukovar, Ovčar in particular. Everything else was dropped, which means that there was no ground for trial on this indictment, which was proved by the whole process. That is why they could not have convicted me in 12 years. They spend three years writing the indictment. I had the longest custody in the history of the Hague Tribunal.

You defended yourself?

The biggest mistake they made was keeping me in custody for five years. In that time, I analyzed the Anglo-Saxon law and court practice of the Hague Tribunal. I prepared for the process very well, I learned the material. I knew the case better than the judges and prosecutors. In the courtroom, I was guided by an ironclad logic and used principles, which could not be easily opposed, because whoever would try to oppose them would appear ridiculous. I beat them, first of all in terms of procedure and legal documents, refuting all the fake witnesses and proving the falsifications of the submitted documents. I deliberately insulted the judges in the courtroom, just to irritate and provoke them, and make some fun for the Serbian people.

(Continue reading more in printed edition)

Kontakt info

Adresa / Address:
The Globe Magazine
Lomina 44
11000 Beograd
Srbija

Telefon / Phone:
+381.11.362.25.87

Mobilni / Mobile:
+381.60.757.52.09

Internet:
www.globe-magazine.com

E-Mail:
office@globe-magazine.com

issue 13

Izdvajamo / Highlights

Let za Njujork je veliko priznanje za SrbijuPrvi avion iz Beograda za Njujork poleteće sa Aerodroma Nikola Tesla 23. juna ove godine i biće to prvi put nakon skoro 30 godina da se sa avionima i posadom srpske avio-kompanije leti za Sjedinjene amerike države...
Abeer Jaber - Moje putovanjeAbeer Jaber, žena Libanskog ambasadora u Beogradu, voli da putuje i to čini kad god joj obaveze i obaveze supruga omogućavaju. Uživa u obilascima gradova Evrope, ali i u obilascima Srbije, gde se oseća kao kod kuće...
The Flight to New York is a Huge Recognition for SerbiaThe first plane from Belgrade to New York takes off from the Nikola Tesla airport on June 23 this year, and it will be the first time that planes and crew of the Serbian airline fly to the United States of America, in almost 30 years...
Abeer Jaber - My TravelAbeer Jaber, women of Lebanese ambassador in Belgrade, likes to travel and seems whenever her duties and responasbilities allow her husband. She enjoys visits to Europa, as well as visit to Serbia, where she feels like home...