Profil - Siniša Mali / Profile - Siniša Mali
nedelja april 14, 2024
CULTURE
Dejan Savić - Maestro Narodnog pozorišta...
Dejan Savić - Maestro of The National Theater... Read More...

Titula najboljeg evropskog gradonačelnika obavezuje na rad u budućnosti

Profil / Profile - SINIŠA MALI
Gradonačelnik Beograda / The Mayor of the City of Belgrade

Siniša MaliGradonačelnik Beograda Siniša Mali kaže da je svesno preuzeo na sebe sve rizike koje sa sobom nosi „Beograd na vodi”, ističući da će realizacija tog projekta ostaviti važan trag u istoriji grada. U ekskluzivnom intervjuu za The Globe magazine prvi čovek prestonice Srbije najavljuje i nove projekte u budućnosti, a metro i sređivanje kompletne infrastrukture kao i Beograd na vodi su, kako kaže, neophodni glavnom gradu da bi se svrstao u red svetskih metropola. Ne zamera političkim neistomišljenicima što je često na udaru kritike bez osnova. Ponosan je što je za svog mandata učinio mnogo za modernizaciju grada ne tražeći na zajam „ni jedan jedini dinar”, za razliku od prethodne vlasti, koja je gradsku kasu ostavila na ivici bankrota, što mu je predstavljalo dodatni rizik po preuzimanju funkcije. Kaže i da mu je titula najboljeg evropskog gradonačelnika u regionu stigla kao podsticaj, ali i obaveza da u budućnosti nastavi da radi savesno i odgovorno.

Više od godinu i po dana upravljate prestonicom Srbije. Kako ocenjujete sebe na mestu gradonačelnika Beograda?

Ispunio sam sve ono što sam zacrtao na početku mandata. Znao sam da ulazim u tešku priču i da započinjem skoro nemoguć posao. Jer nije isto zateći grad na ivici bankrota i početi sa punom kasom. Mene je, nažalost, sačekalo ovo prvo, i znao sam da mi je to najvažniji domaći zadatak. Zato smo moj tim i ja toliko i radili na konsolidaciji finansija i javnih preduzeća, ukidanju svih nepotrebnih PR, konsalting i pravnih usluga, i bukvalno rečeno „dovođenjem u red” grada Beograda. S druge strane, nismo se zadužili ni jedan jedini dinar a pokrenuli smo neke velike projekte; postavljen je kamen temeljac za „Beograd na vodi”, radovi se završavaju pre roka, počeli smo da realizujemo javno-privatna partnerstva, da aktivno privlačimo nove investicije, da pokrenemo Beograd sa mrtve tačke. Grad nikad nije bio čistiji, zeleniji, uređeniji. Imam mnogo razloga da budem zadovoljan, ali sam svestan da moramo istom snagom i intenzitetom da nastavimo dalje.

Dokazali ste da je moguće biti nestranačka ličnost a biti na važnoj funkciji. Smeta li vam što vas mnogi povezuju sa Srpskom naprednom strankom?

Kako može da mi smeta kada sam na predlog SNS-a postavljen na mesto gradonačelnika Beograda? Ta ideologija je ideologija u koju verujem i za koju se zalažem. Može samo da mi imponuje što sam deo najveće stranke u zemlji, koja ima većinsku podršku naroda.

Smatraju vas bliskim saradnikom premijera Aleksandra Vučića. Politički neistomišljenici vas često kritikuju zbog toga, navodeći da nemate svoj stav. Kako to tumačite?

Politički neistomišljenici će uvek naći razlog za kritiku, tako da se na njih lično ne bih mnogo obazirao. Kada je reč o mom prijateljstvu sa premijerom, tačno je da on ima veoma izražene stavove, ali daleko od toga da ja zbog toga ne mogu da imam svoje. Ja sam i dalje nezvanično njegov savetnik, dosta se konsultujemo i razgovaramo, i mislim da je to jedan produktivan i kvalitetan odnos.

„Beograd na vodi” smatrate najznačajnijim razvojnim projektom grada Beograda. Da li je to i najznačajniji poduhvat gradske vlasti u 2015. godini?

Mislim da će „Beograd na vodi” na kraju mog mandata sigurno biti i moj najznačajniji projekat. On jeste najvažnija investicija pokrenuta ove godine, ali smo pokrenuli i druge velike projekte, koje ne bih nepravedno zanemarivao.

(Nastavak teksta u štampanom izdanju)

 

The Title The Best European Mayor in the Region is not Only Stimulating, But Also Serves as Duty

The mayor of the city of Belgrade, Siniša Mali, says that he consciously accepted all the risks carried with the project Belgrade Waterfront, emphasizing that the realization of this project will leave an important mark in the history of the city. In the exclusive interview for The Globe magazine, the first man of the Serbian Capital also announces some new projects for the future. Building a metro system, modernizing the complete city infrastructure, as well as Belgrade Waterfront, as he says, are a necessity for any capital that strives to be marked as a world metropole. He does not resent political opponents for criticizing him frequently without solid grounds. He is proud of his achievements on the modernization of the city which are completed “without a single dinar” loan. This is unlike the previous government, which left the city budget on the verge of bankruptcy, presenting an additional risk when he took over the position. He also says that the title of The Best European Mayor in the Region is not only stimulating, but also serves as a duty to continue doing his work conscientiously and responsibly.

You have been running the capital of Serbia for over a year and a half now. How would you evaluate your work as the mayor?

I have fulfilled everything I set out to do at the beginning of the mandate. I knew I was getting into a difficult situation and starting an almost impossible job. It is different when you find the city on the verge of bankruptcy than when you have the full budget. Unfortunately, I was greeted by the first of the two. I knew this would be my first assignment. For that reason, my team and I worked so hard on the consolidation of finances and public companies, cutting down on all the necessary PR, consulting and legal services, and to say it literally, “to put the city of Belgrade in order”. On the other hand, we managed to spare ourselves from any, even the smallest of loans, while starting some large projects; we laid the cornerstone for Belgrade Waterfront, works are progressing even before deadlines, we started with the realization of public-private partnerships, as well as actively attracting new investments, to move Belgrade from the dead point. The city has never been cleaner, greener, or better arranged. I have plenty of reasons to be satisfied, but I am well aware of the fact that we must continue working with the same capacities and same intensity.

You have proved that it is possible to be a non-political person, yet hold a high position. Does it disturb you that many people bring you into connection with the Serbian Progressive Party (SNS)?

How can it disturb me, when I have been appointed as the mayor upon the proposal of the SNS? That ideology is an ideology I believe in and I stand up for. I can only take it as a compliment to be a part of the country’s largest party which holds the support of the majority of people.

You are considered to be a close associate of Prime Minister Aleksandar Vučić. Political opponents often criticize you for that, claiming that you do not have your personal opinion. How do you interpret those claims?

Political opponents will find any reason to criticize, so personally, I would not pay too much attention to them. Speaking about my friendship with the Prime Minister, it is true that he expresses his stands strongly, but it is far from true that I cannot have my own stands. I am still unofficially his advisor, we consult and discuss a lot, and I think we have a productive and quality relationship.

You consider Belgrade Waterfront to be the most important development project of city of Belgrade. Is it still the most significant achievement of the city administration in the year 2015?

I think that Belgrade Waterfront will certainly be my most significant project upon completion of my mandate. It is the most important investment started this year, but we also started other big projects, that I would not like to neglect unfairly.

(Continue reading more in printed edition)

Kontakt info

Adresa / Address:
The Globe Magazine
Lomina 44
11000 Beograd
Srbija

Telefon / Phone:
+381.11.362.25.87

Mobilni / Mobile:
+381.60.757.52.09

Internet:
www.globe-magazine.com

E-Mail:
office@globe-magazine.com

issue 13

Izdvajamo / Highlights

Let za Njujork je veliko priznanje za SrbijuPrvi avion iz Beograda za Njujork poleteće sa Aerodroma Nikola Tesla 23. juna ove godine i biće to prvi put nakon skoro 30 godina da se sa avionima i posadom srpske avio-kompanije leti za Sjedinjene amerike države...
Abeer Jaber - Moje putovanjeAbeer Jaber, žena Libanskog ambasadora u Beogradu, voli da putuje i to čini kad god joj obaveze i obaveze supruga omogućavaju. Uživa u obilascima gradova Evrope, ali i u obilascima Srbije, gde se oseća kao kod kuće...
The Flight to New York is a Huge Recognition for SerbiaThe first plane from Belgrade to New York takes off from the Nikola Tesla airport on June 23 this year, and it will be the first time that planes and crew of the Serbian airline fly to the United States of America, in almost 30 years...
Abeer Jaber - My TravelAbeer Jaber, women of Lebanese ambassador in Belgrade, likes to travel and seems whenever her duties and responasbilities allow her husband. She enjoys visits to Europa, as well as visit to Serbia, where she feels like home...