Žene lideri - Jasmina Stojanov / Women Leaders - Jasmina Stojanov
ponedeljak februar 26, 2024
CULTURE
Dejan Savić - Maestro Narodnog pozorišta...
Dejan Savić - Maestro of The National Theater... Read More...

Čelična ledi srpskog PR-a

Žene lideri / Women Leaders - JASMINA STOJANOV

Jasmina StojanovJasmina Stojanov Džesi je uspešna poslovna žena, koja je nekada važila za strah i trepet „sedme sile”. Iako smatra da nije bilo razloga za to, novinari su je doživljavali kao Čeličnu Ledi predsednika Republike. Kaže da je izuzetno odgovorno i savesno pristupala obavljanju tako važnog posla, zbog čega je i sa novinarima komunicirala isključivo poslovno, što su neki često pogrešno tumačili. Po izlasku iz kabineta Predsednika države svoju profesionalnu karijeru je nastavila kao direktor PR agencije, što je uz novinarstvo njena velika ljubav. Danas je vlasnik i direktor marketinške agencije „Nova PR”, kojom potvrđuje da žena može da bude uspešna i na čelu firme, a da pritom iza sebe nema podršku nekog muškarca niti političku zaleđinu. Upravo zbog toga joj se mnogi i dive.

Bili ste godinama na čelu PR tima nekadašnjeg predsednika Republike Srbije Borisa Tadića. Šta vam je obavljanje tako važnog posla donelo u životu?

Donelo mi je izuzetno i jedinstveno iskustvo. Tokom osam godina rada u predsednikovom kabinetu, zajedno sa predsednikovim savetnikom Nebojšom Krstićem, imala sam prilike da radim neprekidno, 24/7/365 krizni PR. To što je predsednik tokom tih osam godina i pored ekonomske krize i nepopularnih poteza, kao što je je završetak saradnje sa Haškim tribunalom, bio najpopularniji političar u Srbiji činjenica je koju računam u naš ogroman uspeh. Kad sve saberem, rad u pet izbornih kampanja u kojima smo pobedili i svakodnevni posao u kabinetu, nalazim da ne postoji niko među PR profesionalcima ko bi se po efektu i dometima svog rada mogao meriti sa Nebojšom i sa mnom, ne samo u Srbiji već i u regionu.

Šta ste naučili dok ste obavljali tako važnu funkciju?

U predsednički kabinet sam 2003. godine ušla kao novinar, a 2012. izašla kao u visokoj peći pečeni PR profesionalac. Naučila sam da politički razmišljam, da sagledavam kontekst, da predviđam krizu, ali i da je preveniram i izborim se sa njom smanjujući njen štetan efekat na najmanju meru. Rado ističem da sam dobila zahvalnicu od potpredsednika Sjedinjenih Američkih Država Džozefa Bajdena, ali i pohvale iz kabineta predsednika Ruske Federacije Vladimira Putina za uspešnu saradnju.

Nakon isteka Tadićevog mandata, po pisanju medija, vaš dojučerašnji šef je prestao da komunicira sa vama. Šta je istina?

Ja sam radila u kabinetu predsednika Tadića sve dok je on bio predsednik Republike. Posle toga sam otišla svojim profesionalnim putem. Mi nikada nismo bili drugari, već smo imali profesionalan odnos u kome je on bio moj šef.

(Nastavak teksta u štampanom izdanju)

 

The Iron Lady of the Serbian Public Relations

Jasmina Stojanov Jessy is a successful business woman, who once was considered to be a domineering figure of “the seventh force” Even though she thinks of it as ungrounded, journalists considered her to be “the Iron Lady” of the President’s cabinet. She says that she approached this important job with an extremely high level of responsibility and conscientiousness. This is why she contacted journalists only on business matters what was often misunderstood. Upon withdrawal from the Cabinet of the President, she continues her career as the director of a public relations agency, which is her greatest love, next to journalism. Today, she is the owner and director of the marketing agency “Nova PR”, which confirms that a woman can be successful leading a company, without the help of a man or political backup and this is exactly why many admire her.

For years, you were the head of the PR team of the former President of Serbia, Boris Tadić. What has the performance of such an important job given you in life?

It gave me an exceptional and unique experience. During the eight years of working in the president’s cabinet, together with the President’s advisor Nebojša Krstić, I had the opportunity to work constantly, 24/7/365, on the so called crisis PR. The fact that the President remained the most popular politician in Serbia throughout the period, despite the economic crisis and very unpopular moves, such as the termination of cooperation with the International Court Tribunal for the former Yugoslavia, is the fact I count as our huge success. When I summarize it all, work in five pre-election campaigns in which we won and everyday work in the cabinet, I think that there is no one among PR professionals in Serbia and on the regional level, who could measure up to Nebojša and me, neither by effects nor by the range of work.

What have you learned through your work at such an important position?

I joined the presidential cabinet as a journalist in 2003, and left in 2012, as a “case-hardened” PR professional. I learned to think politically, I learned to analyze the context, and to predict crisis. I also learned to prevent the crisis, and to fight it, diminishing its consequences to the least possible level. I like to take pride in my Letter of Appreciation received from the Vice-President of United States of America, Joseph Biden, as well as compliments for successful cooperation from the cabinet of the Russian President, Vladimir Putin.

According to the media, after the cessation of mandate of President Tadić, your former boss stopped his communication with you. What is the truth?

I worked in the cabinet of President Tadić as long as he was the President of the state. After that, I went down my professional path. We were never friends, but had a professional relation, in which he was my boss.

(Continue reading more in printed edition)

Kontakt info

Adresa / Address:
The Globe Magazine
Lomina 44
11000 Beograd
Srbija

Telefon / Phone:
+381.11.362.25.87

Mobilni / Mobile:
+381.60.757.52.09

Internet:
www.globe-magazine.com

E-Mail:
office@globe-magazine.com

issue 13

Izdvajamo / Highlights

Let za Njujork je veliko priznanje za SrbijuPrvi avion iz Beograda za Njujork poleteće sa Aerodroma Nikola Tesla 23. juna ove godine i biće to prvi put nakon skoro 30 godina da se sa avionima i posadom srpske avio-kompanije leti za Sjedinjene amerike države...
Abeer Jaber - Moje putovanjeAbeer Jaber, žena Libanskog ambasadora u Beogradu, voli da putuje i to čini kad god joj obaveze i obaveze supruga omogućavaju. Uživa u obilascima gradova Evrope, ali i u obilascima Srbije, gde se oseća kao kod kuće...
The Flight to New York is a Huge Recognition for SerbiaThe first plane from Belgrade to New York takes off from the Nikola Tesla airport on June 23 this year, and it will be the first time that planes and crew of the Serbian airline fly to the United States of America, in almost 30 years...
Abeer Jaber - My TravelAbeer Jaber, women of Lebanese ambassador in Belgrade, likes to travel and seems whenever her duties and responasbilities allow her husband. She enjoys visits to Europa, as well as visit to Serbia, where she feels like home...