Diplomatska misija - Grčka / Diplomatic Mission - Greece
subota septembar 30, 2023
CULTURE
Dejan Savić - Maestro Narodnog pozorišta...
Dejan Savić - Maestro of The National Theater... Read More...

Ima neka tajna veza

Ambasador Dimostenis StoidisSrbiju i Grčku, pre svega, vežu istorija i religija, kaže gospodin Stoidis i dodaje da je poslednjih godina veoma važna i ekonomska saradnja dve zemlje. Kažu da Grčka za Srbiju znači mnogo više od idealne letnje destinacije. Ako bismo krenuli od metafizičkih veza, eto nas kod istorije, Solunskog fronta i Plave grobnice. Veže nas i balast koji i jedni i drugi nosimo zbog specifičnog položaja u regionu. Posledjih godina, tu je i ekonomija. Zahvaljujući grčkim investicijama otvoreno je 20.000 novih radnih mesta. O onim uzvišenim, gotovo metafizičkim vezama dva naroda, ali i o onim konkretnim − ekonomskim, razgovarali smo sa Njegovom Ekselencijom, ambasadorom Republike Grčke u Beogradu, gospodinom Dimostenisom Stoidisom.

Grčka Srbima nije nepoznata zemlja, naši turisti letuju u Vašoj zemlji. Da li dovoljno znamo o Grčkoj, njenim običajima, istoriji, kulturi?

Uveren sam da Vaš narod poznaje grčku kulturu i običaje. Naravno, mnogo se saznaje na putovanjima jer ne turisti ne obilaze samo letovališta već i arheološke lokalitete kojih u Grčkoj ima dosta. O Grčkoj se uči i na fakultetu. Turizam jeste primaran u tom upoznavanju jer Grčku godišnje poseti pola miliona turista različitog uzrasta. Zadovoljni smo što mnogo ljudi poznaje ne samo istoriju naše civilizacije već i kulturu našeg svakodnevnog života. Doprinos novim saznanjima daje i Grčki kulturni centar u Kneza Miloša 14. U njemu se organizuju različita predavanja uz zanimljiv materijal, fotografije...

Grčka je poslednjih dvadesetak godina, ako ne i duže, omiljena turistička destinacija ljudi iz Srbije. Šta je to što, po Vašem mišljenju, privlači Srbe da letuju u Vašoj zemlji?

Mislim da su tome doprineli putevi i dobra infrastruktura. Naravno, zbog specifične veze dva naroda, Srbi se osećaju prijatno u Grčkoj. Svuda su dobrodošli i oni to osećaju. Tu su, naravno, i zajednička istorija, religija, sličan mentalitet. Žao mi je samo što poseta nije recipročna, odnosno što Grci ne posećuju Srbiju u meri u kojoj Srbi posećuju Grčku... Ali, nadam se da će se i to uskoro promeniti, naročito sa razvojem Vašeg zimskog turizma. Grci vole da obilaze srpske manastire i njima, kao i Vašem narodu u Grčkoj, prija prijateljsko okruženje i osećaj dobrodošlice na svakom koraku.

Bili ste ambasador u mnogim zemljama. Šta je specifično za Srbiju?

Srbija mi se odmah dopala, čim sam pre četiri godine došao na mesto ambasadora u Beogradu. To je ta veza dve zemlje koja se ogleda kroz religiju, istoriju... Obe zemlje su dosta propatile u prošlosti zbog svog specifičnog položaja u regionu i imaju puno toga zajedničkog...

(Nastavak teksta u štampanom izdanju)

 

There is some Mysterious Connection

Serbia and Greece are connected first of all by history and religion, says Mr. Stoidis, adding the economic collaboration between the two countries has become very important in the last years. People say that Serbia and Greece are much more than ideal summer holiday destinations. If we start at the metaphysical connections, we will get to history, the Thessalonica Front and the Blue Grave. We are also connected by the ballast that we both carry due to our spECific position in the are. Thank to Greek investments there have been opened 20,000 new jobs. We talked with his Excellency Demosthenes Stoidis, Ambassador of Greece in Belgrade about the sublime and almost metaphysical connections between the two nations, as well as about the more concrete economic collaboration.

Greece is not an unknown country for Serbs. Our tourists spend their summer holidays there. Do we know enough about your country, its traditions, history and culture?

I am sure that your people know Greek culture and traditions. Of course, there are many things that can be learned by travelling, because people visit not only summer resorts, but also archeological sites, which are very numerous in Greece. People study about Greece at the Faculty. Over half a million tourists of different ages visit Greece every year. We are very glad that many people know not only the history of our civilization, but also the culture of everyday life. The Cultural Center at Knez Miloš Street 14 contributes to the acquisition of new knowledge by organizing lectures with interesting contents, photo expositions etc.

For the last twenty years, maybe even for longer, Greece has been the favorite tourist destination of Serbs. In your opinion, what is that factor that attracts Serbs to spend their holidays in your country?

I think that good roads and infrastructure have contributed to that. Besides that, Serbs feel well because of the specific connection between the two nations. They are welcome wherever they go and they feel that. Of course, we must also take into consideration the common history, religion and mentality. However, I am sorry that it is not a reciprocate phenomenon and that Geeks do not visit Serbia in the measure that Serbs visit Greece. But I hope that it will change soon, especially with the development of winter tourism in Serbia. Greeks love to visit Serbian Monasteries and, just like in your case in Greece, they enjoy the friendly environment and feel welcome at every step.

You have been ambassador to many countries. What is specific for Serbia?

I liked Serbia since I was appointed as Ambassador four years ago. It is that connection between the two countries that can be seen in religion and history. Both countries have suffered a lot in the past, due to their specific position in the region and therefore they have many things in common.

(Continue reading more in printed edition)

Kontakt info

Adresa / Address:
The Globe Magazine
Lomina 44
11000 Beograd
Srbija

Telefon / Phone:
+381.11.362.25.87

Mobilni / Mobile:
+381.60.757.52.09

Internet:
www.globe-magazine.com

E-Mail:
office@globe-magazine.com

issue 13