Diplomatska misija - Norveška / Diplomatic Mission - Norway
nedelja april 14, 2024
CULTURE
Dejan Savić - Maestro Narodnog pozorišta...
Dejan Savić - Maestro of The National Theater... Read More...

Zemlja fjordova, primer dobre prakse

Diplomatska misija / Diplomatic Mission - NILS RAGNAR KAMSVAG
Ambasador Norveške u Beogradu / Ambassador of the Kingdom of Norway in Belgrade

Nils Ragnar KamsvagNjegova ekselencija Nils Ragnar Kamsvag, ambasador Kraljevine Norveške, diplomata je od karijere. U ministarstvu spoljnih poslova Norveške je od 1981. godine. Jedinu pauzu imao je početkom devedesetih godina, kada je radio za jednu od najvećih kompanija Norsk Hidro.

Karijeru sam gradio u raznim zemljama. U Bejrutu sam radio tokom, ne baš prijatnog, ali zanimljivog perioda građanskog rata; zatim u Rimu; u Briselu sam bio u timu koji je pripremao Norvešku za članstvo u Evropskoj uniji, ali to se nije realizovalo jer su građani na referendumu bili protiv ulaska u EU; diplomatski put nastavio sam u Pekingu, Jerusalimu, potom kao predstavnik za Zapadni Balkan. Srećan sam zbog onoga čime se bavim. Svaka sledeća zemlja je novi izazov. Ipak, plan je da ostanem ovde još nekoliko godina, bar se nadam tome.

„Život u Srbiji može da bude udoban i raznolik“, tvrdi gospodin Kamsvag. Zato nam je poverio da ne žuri iz Srbije i da ne razmišlja gde će ga izazovi odvesti. Trudi se da uživa u svakom danu i da mu vreme ne prođe u konstantnoj žurbi. Iako je o Srbiji znao gotovo sve i pre dolaska na mesto ambasadora, u šali kaže da su ga neke stvari ipak zatekle nespremnog.

Priznajem da su me iznanadile hladne zime u Beogradu, to zaista nisam očekivao. Iako smo mi u Norveškoj navikli na niske temperature, mislio da u Srbiji nije toliko hladno. Inače, ljubitelj sam zimskih sportova. U Oslu svakog vikenda idemo na skijanje. Pre ambasadorske pozicije, bio sam zadužen za Zapadni Balkan, pa sam odlično poznavao ovdašnje političke prilike. Međutim, drugačiji je utisak kada živite ovde – ljudi su neformalni, relaksirani, otvoreni i meni se to dopada. Ovde je prijatan i jednostavan život. Beograd je lep, pun parkova, a kao i svaka metropola nudi razne mogućnosti i ima bogatu kulturnu ponudu. Prošle godine smo bili na baletskoj predstavi u Sava Centru koji je bio pun. I to je važno, jer u mnogim evropskim gradovima balet ne bi uspeo da privuče toliko publike. Tokom godine organizuju se mnogobrojni festivali, koji su odlični. Za strance koji žive u Beogradu, dobro je da postoje različiti sadržaji kojima može da se ispuni slobodno vreme.

Srbija je zakoračila na svoj evropski put i tek nastupa period krupnih reformi sistema. Norveška nije član EU, ali ova skandinavska kraljevina ima jedan od najboljih državnih uređenja sa najstabilnijom ekonomijom na svetu. Rangirana je kao druga najbogatija država sveta. Osim u novcu, Norveška prednjači i u borbi za ljudska, radnička, manjinska, socijalna i druga prava građana. Čini se da bi iz takvog iskustva mogli mnogo da naučimo.

Najvažnije je izgraditi stabilne osnove, a to su jake državne intitucije. Bez toga, ne možete napredovati, ne možete se čak ni izboriti sa nekim problemom partikularno, npr. Sa korupcijom. Bez nezavisne policije, tužilaštva i sudstva, to je velika prepreka za dalji razvoj. Kada se to postigne, građani će imati poverenja u institucije, samim tim će se promeniti društvene vrednosti, pa će vremenom koruptivna praksa i takav pogrešan način postavljavljanja stvari biti istisnuti na zanemarljivu marginu. Tek na tome se može graditi zdravo društvo, oporavljati ekonomija.

(Nastavak teksta u štampanom izdanju)

 

The Land of Fjords, an Example of Good Practice

His Excellency Nils Ragnar Kamsvag, Ambassador of the Kingdom of Norway, is a professional diplomat, who has worked in the Ministry of Foreign Affairs of Norway since 1981. He had only one pause in his work at the beginning of the nineties, when he worked for the biggest Norwegian industrial company, Norsk Hydro.

I built my carrier in different countries. I worked in Beirut in an unpleasant but also interesting time, during the civil war, followed by years in Rome . In Brussels I was part of the team, which prepared Norway’s membership in the European Union, but that never happened, because the citizens voted in a referendum against joining the EU. I continued my diplomatic career in Beijing and Jerusalem, and later as representative for the Western Balkans. I am glad to do this. Each following country is a new challenge. However, the plans are that I will stay here two more years, at least I hope so.

“Life in Serbia can be comfortable and diverse” says Mr. Kamsvag. That is why, he told us that he does not hurry to leave Serbia and that he presently does not think where new challenges will lead him. He tries to enjoy each day, so that time will not fly in a constant hurry. Although he knew much about Serbia before coming as Ambassador, he jokes saying that he was not ready for some things.

I admit that I was amazed by the cold winters in Belgrade, which I did not expect. Although we are used to low temperatures in Norway, I thought that Serbia was not so cold. In fact, I love winter sports and I go skiing every week when I am in Oslo. Before being appointed as Ambassador, I was in charge of the relations with the Western Balkans and I had some insight into the politics of the area. However it is totally different when you live here – people are informal, relaxed and open-minded and I love that. Here life is nice and simple. Belgrade is beautiful. It has plenty of parks and, just as any other metropolis; it has a rich cultural life. Last year, for instance, we attended a ballet at Sava Center, which was full. That is very important, because in many European cities, ballet would not have attracted such a large audience. Many excellent festivals are organized during the year. For foreigners living in Belgrade, it is great that there are many different activities, which they can enjoy in their spare time.

Serbia began its European path and it is entering into a period characterized by large system reforms. Norway is not an EU member, but this Scandinavian Kingdom has one of the best political systems and one of the most stable economies in the world. It is ranked as the second richest country in the world. Besides the monetary aspect, Norway is a leading country in the fight for human and social rights, as well as for the rights of workers and minorities. It seems that we could learn from that experience.

The most important is to build stable bases, such as strong state institutions. Without that you cannot advance, you cannot even tackle with a specific problem, such as corruption. Not having independent police forces, public prosecutor’s office and courts is a very serious obstacle that hinders further development. When you achieve that, citizens will have trust in public institutions and that will make them change their social values. That is, corruption and other wrong approaches will be gradually reduced to negligible proportions. Only then you will be able to build a healthy society and recover the economy.

(Continue reading more in printed edition)

Kontakt info

Adresa / Address:
The Globe Magazine
Lomina 44
11000 Beograd
Srbija

Telefon / Phone:
+381.11.362.25.87

Mobilni / Mobile:
+381.60.757.52.09

Internet:
www.globe-magazine.com

E-Mail:
office@globe-magazine.com

issue 13

Izdvajamo / Highlights

Let za Njujork je veliko priznanje za SrbijuPrvi avion iz Beograda za Njujork poleteće sa Aerodroma Nikola Tesla 23. juna ove godine i biće to prvi put nakon skoro 30 godina da se sa avionima i posadom srpske avio-kompanije leti za Sjedinjene amerike države...
Abeer Jaber - Moje putovanjeAbeer Jaber, žena Libanskog ambasadora u Beogradu, voli da putuje i to čini kad god joj obaveze i obaveze supruga omogućavaju. Uživa u obilascima gradova Evrope, ali i u obilascima Srbije, gde se oseća kao kod kuće...
The Flight to New York is a Huge Recognition for SerbiaThe first plane from Belgrade to New York takes off from the Nikola Tesla airport on June 23 this year, and it will be the first time that planes and crew of the Serbian airline fly to the United States of America, in almost 30 years...
Abeer Jaber - My TravelAbeer Jaber, women of Lebanese ambassador in Belgrade, likes to travel and seems whenever her duties and responasbilities allow her husband. She enjoys visits to Europa, as well as visit to Serbia, where she feels like home...