Diplomatska misija - Slovenija / Diplomatic Mission - Slovenia
ponedeljak februar 26, 2024
CULTURE
Dejan Savić - Maestro Narodnog pozorišta...
Dejan Savić - Maestro of The National Theater... Read More...

Tamo gde Alpi sreću Jadran

Diplomatska misija / Diplomatic Mission - FRANC BUT
Ambasador Slovenije u Beogradu / Ambassador of Slovenia in Belgrade

Njegova Ekselencija Franc ButKada su nam se države razišle i osamostalile, nismo ni slutili da će, decenijama kasnije, Srbija − po gotovo svim pitanjima, toliko kaskati za komšijama. Slovenija je članica Evropske unije već devet godina, a mi smo tek na pragu da zakoračimo u to društvo. Nigde „ne cvetaju ruže” posle velike ekonomske krize, ali svakako da je standard života Slovenca daleko bolji od standarda prosečnog Srbina. Razvili su svoje potencijale u punom kapacitetu i zato je za Magazin Globe govorio Franc But, ambasador Republike Slovenije u Srbiji. Njegova Ekselencija je pokušao da objasni zašto su društvene vrednosti temelj zdrave i uspešne države.

U kojoj su fazi ekonomski odnosi Srbije i Slovenije?

Slovenija i Srbija imaju dobru ekonomsku saradnju. Robna razmena je trenutno oko 1 milijarde i 100 miliona evra, još uvek u korist slovenačkog izvoza. Srbija spada u 8-9 najznačajnijih trgovinskih partnera Slovenije. Čak četvrtina slovenačkih investicija van Slovenije je u Srbiji. Registrovano je 1.360 slovenačkih preduzeća ovde. Na obe strane ima mesta za nove investicije. Ovde su najveće slovenačke kompanije: Gorenje i Fabrika kablova. U Sloveniji posluju 5-6 srpskih investitora koji su jako uspešni, među njima se ističe kompanija Nektar. Želeo bih da, tokom poslednje godine svog mandata, dovedem bar dva nova srpska investitora u Sloveniju. Mislim da ozbiljne kompanije moraju da imaju disperziju i da ulažu van svoje zemlje.

Kako Vam sada izgleda skoro decenija iskustva u Evropskoj uniji?

Svaki Slovenac će reći da je sve skupo i da ta Evropa nije donela mnogo dobrog. Međutim, kada bi sutra raspisali referendum, gotovo sam siguran da bi većina opet glasala „za“. Prosečan Slovenac, u toku 2013. godine, svojom platom može sebi da priušti dva puta više nego u vreme kada smo napuštali Jugoslaviju – to je realnost. Ljudi to zaboravljaju, a i današnje generacije nisu bile aktivni učesnici u tom sistemu, pa se danas nostalgično sećaju samo lepih stvari. Realna slike je drugačija – ta zemlja se našla u ekonomskom kolapsu sa neviđenom inflacijom. Sigurno da ni danas nije sve idealno, i to treba popravljati, ali i ova ekonomska kriza će proći kao i sve u istoriji. Slovenačko iskustvo je jako pozitivno. Projekat Evropske unije ima za rezultat stabilnost i širinu posmatranja koju ne možete imati ako ste sami. Možete da studirate gde želite, da radite u drugim zemljama i da zaboravite na pasoš. Kada nemate granice, padaju i barijere u glavi. Baš zbog naše specifične istorije, EU treba da posmatramo kao garant da nam se nikada više neće ponoviti devedesete godine.

Šta Srbija može da očekuje od članstva u EU?

Važna stvar na kojoj se bazira EU jeste princip solidarnosti, koji se svodi na to da siromašniji dobijaju pomoć od bogatijih i razvijenih − ne samo finansijsku, već i svaku drugu potporu u cilju osnaženja. Sama činjenica da je Srbija gotovo započela operativne pregovore o članstvu, govori da su se ovde stvari drastično promenile nabolje. Sa druge strane, to je značajno i za ekonomiju. Za svakog investitora je to signal da će uložiti svoj novac u sigurnu sredinu.

(Nastavak teksta u štampanom izdanju)

 

Where The Alps Meet The Adriatic Sea

When our states split and became independent, we had no idea that, a few decades later, Serbia would delay so much in all aspects compared to our neighbors. Slovenia has been an EU member for nine years and we are on the edge of joining that organization. Nowhere “roses flourish” after a deep economic crisis, but anyway the life standard of Slovenians is much better than the level of life of the average Serb. They fully developed their potential and for that reason “The Globe” magazine decided to talk with His Excellency Franc But, Ambassador of the Republic of Slovenia in Serbia, who tried to explain us why social values are the basis of a healthy and successful state.

In what stage are the economic relations between Serbia and Slovenia?

Slovenia and Serbia have a good economic collaboration. The exchange of goods currently amounts to approximately 1 thousand million EUR and its balance still favors Slovenian exports. Serbia is one of the 8-9 most important trade partners of Slovenia. One fourth of Slovenian investments abroad are made in Serbia. Here you can find the largest Slovenian companies: Gorenje and “Fabrika Kablova” (Cable Factory). There are 5-6 very successful Serbian investors in Slovenia and one of them is the Nektar Company. During the last year of my mission, I would like to bring at least two new Serbian investors to Slovenia. I think that serious companies must have dispersion in their investments abroad.

What do you think about almost a decade of EU experience?

Any Slovenian will say that everything is expensive and that Europe did not bring many good things. However, if there were held a referendum tomorrow, I am sure that most people would vote to stay in the EU. During 2013, the average Slovenian can afford to buy twice more than when we left Yugoslavia. That is a fact, but people forget it. The young generation was not active part of that system and therefore they are nostalgic about the good things. The real picture was very different. That country was in economic collapse and it suffered inflation without precedent. Of course things are not ideal now either and that must be remedied, but also this crisis will pass, just as everything else in history. The Slovenian experience is very positive. The EU project brought us the stability and wide optic that you cannot have, when you are alone. You can study wherever you want, you can work in other countries and forget about the passport. When there are no borders, mental barriers fall. Due to our specific history, we must consider the EU as our guarantee that the nineties will never come back.

What can Serbia expect from EU membership?

The main foundation of the EU is the solidarity principle, which means that poorer countries are helped by richer and more developed states, not only financially, but in any other sense that may contribute to strengthening them. The fact that Serbia has almost begun operative negotiations for membership proves that things have improved drastically here. On the other hand that is important for the economy as well. That is a signal for any investor that wishes to invest his money in a safe environment.

(Continue reading more in printed edition)

Kontakt info

Adresa / Address:
The Globe Magazine
Lomina 44
11000 Beograd
Srbija

Telefon / Phone:
+381.11.362.25.87

Mobilni / Mobile:
+381.60.757.52.09

Internet:
www.globe-magazine.com

E-Mail:
office@globe-magazine.com

issue 13

Izdvajamo / Highlights

Let za Njujork je veliko priznanje za SrbijuPrvi avion iz Beograda za Njujork poleteće sa Aerodroma Nikola Tesla 23. juna ove godine i biće to prvi put nakon skoro 30 godina da se sa avionima i posadom srpske avio-kompanije leti za Sjedinjene amerike države...
Abeer Jaber - Moje putovanjeAbeer Jaber, žena Libanskog ambasadora u Beogradu, voli da putuje i to čini kad god joj obaveze i obaveze supruga omogućavaju. Uživa u obilascima gradova Evrope, ali i u obilascima Srbije, gde se oseća kao kod kuće...
The Flight to New York is a Huge Recognition for SerbiaThe first plane from Belgrade to New York takes off from the Nikola Tesla airport on June 23 this year, and it will be the first time that planes and crew of the Serbian airline fly to the United States of America, in almost 30 years...
Abeer Jaber - My TravelAbeer Jaber, women of Lebanese ambassador in Belgrade, likes to travel and seems whenever her duties and responasbilities allow her husband. She enjoys visits to Europa, as well as visit to Serbia, where she feels like home...