Gradske priče - Italijan / City Buzz - Italian
ponedeljak februar 26, 2024
CULTURE
Dejan Savić - Maestro Narodnog pozorišta...
Dejan Savić - Maestro of The National Theater... Read More...

Italijan sa dušom Dorćolca

Gradske priče / City Buzz - ĐUZEPE ZAKARIJA
Novinar / Journalist

Đuzepe Zakarija KostićU Beograd je stigao kao student, vođen mladalačkom radoznalošću i pitanjem: „Kako li je u tom komunističkom komšiluku?“. Ta ista radoznalost, koju godinu zrelija, dovela ga je ponovo u Srbiju početkom devedesetih. Kao iskusni novinar Il Masađera, La Stampe i Il Đornale-a, pratio je krizna dešavanja širom sveta, a kada su SFRJ zadesili ratovi, bilo je logično da izveštavanje nastavi sa ovih prostora.

U Jugoslaviju sam prvi put došao 1968. godine kao student, sa drugom. Razmišljali smo gde bismo mogli da odemo i on se setio Jugoslavije. Putovali smo na motociklima i, onako dugokosi, bili smo upadljivi. Još od Dubrovnika nas je pratila policija koja se tek u Beogradu uverila da smo zaista studentarija. Već je počelo hladno vreme i drug i ja smo vapili za toplom večerom. Stigli smo u hotel Moskva, gde nam je konobar ponudio smeštaj u svojoj kući, kako ne bismo plaćali skupu hotelsku sobu. Čak smo dobili i doručak. Dakle, prvi susret sa Beogradom pamtim po Moskvi i Terazijama.

Ako ga je tih šezedesetih vodio avanturistički duh, tri decenije kasnije na uzavreli Balkan vratio ga je posao. Išao je od ratišta do ratišta, izveštavao o dešavanjima u Hrvatskoj i Bosni, pa je tako nastala i njegova prva knjiga „Ratni zločinci“ za koju nije ni slutio da će ga odvesti u Hag, kao svedoka.

Neki Amerikanci su čuli da sam obilazio ratišta i da je moja knjiga puna informacija, pa su me pozvali kao svedoka u Tribunal. Osam sati me je ispitivalo šestoro tužilaca i, na svako moje pominjanje Muslimana ili Hrvata, govorili su da ih to ne zanima već samo priča o Srbima. Tada sam postao borac za srpsku stvar.

Đuzepea Zakariju Beogrđani su, tokom NATO bombardovanja, doživljavali kao objektivnog novinara, prijatelja, nikad kao agresora, iako su baš iz njegove domovine poletali avioni sa bombama. On se na razne načine trudio da pomogne Beogradu.

Pročulo se da je režim likvidirao Rugovu i ja sam se, u razgovoru sa biskupom Vinćencom Paljom i mojim dobrim prijateljem, zamenikom ministra za informisanje Vladimirom Ilićem, dogovorio da Rugovu prebacimo u Italiju i tako dokažemo da je živ. Taj naš plan brzo je sproveden u delo i za dva dana Rugova je bio u Italiji. Očekivalo se da pohvali Srbiju za taj gest ali je on uradio sasvim suprotno.

Đuzepe Zakarija već dve decenije živi u Beogradu, na Dorćolu. To mu je, kaže, omiljeni deo grada. Prvo je živeo u Skadarskoj, ali mu je bilo previše bučno pa se preselio koju ulicu niže, u Dositejevu.

U Skadarliji je uvek buka, naročito leti. Volim restorane i kafane koji se tu nalaze, ali mislim da Skadarlija uopšte nije autentična. Mnogo je autentičniji Kosančićev venac, recimo. Sada je ona nekako veštačka. Doduše, u njoj se prepoznaje srpski mentalitet, duša običnog srpskog čoveka. Sećam se da me je, na samom početku karijere, u kafanu Tri šešira doveo kolega, ugledni novinar Korijere dela sera i La stampe. Kada smo ušli u kafanu, predstavio se konobaru, uz opasku da je iz Milana (Milan, prim. aut.). Konobar mu je odgovorio: „A ja sam Dragan Petrović, konobar Tri šešira“. E, to je srpski duh. Da, i Skadarliji zameram to što na tabli sa gradovima i kilometrima udaljenosti od Beograda – nema Rima.

(Nastavak teksta u štampanom izdanju)

 

An Italian With Dorćolian Heart

He arrived to Belgrade as a student, driven by juvenile curiosity and by the question “What does the life of our communist neighbors look like?”. Years later, at the beginning of the nineties, a more mature kind of curiosity brought him back to Belgrade. He followed up crises all around the world as journalist of “Il Messaggero”, “La Stampa” and “Il Giornale” and, when the crisis in the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia began; it was logic that he would continue his work from this area.

I arrived to Yugoslavia for the first time in 1968 as a student. I came with a friend, after thinking where we might go and he proposed Yugoslavia. We traveled by motorcycle and we were very conspicuous due to our long hair. The police followed us up to Belgrade, i.e. until they got convinced that we were actually students. Winter had already begun and we were crying out for a warm supper. We arrived to hotel “Moskva” and the waiter offered us lodging at his house, so we did not have to pay for an expensive hotel room. We even got breakfast. So, my first memories of Belgrade are related to the Terazije and hotel “Moskva”.

He came in the sixties driven by the spirit of adventure, but three decades later he came back to the boiling Balkans for work reasons. He went to the theater of operations and reported about the events in Croatian and Bosnia. In that way, he wrote his first book “War Crimes”, but he never suspected that this book would take him to Hague as witness.

Some Americans heard that I was at the theaters of operations and that my book had plenty of information. So they decided to call me to the Tribunal as a witness. I was interrogated for eight hours and each time I mentioned the Muslims or the Croats, they would tell me that it was not my business and that I should talk only about the Serbs. In that moment I became a fighter of the Serbian cause.

During the NATO bombings, the people of Belgrade saw Giuseppe Zaccaria as an objective journalist and a friend, but never as an aggressor, although planes from his country were throwing bombs on the city. He made a real effort to help people.

It was said that the regime had liquidated Rugova. So I spoke with Bishop Vincenzo Paglia and with my good friend the Vice Minister of Foreign Affairs Vladimir Ilić and we agreed to transfer Rugova to Italy, in order to prove that he was alive. The plan was applied soon and two days later Rugova was in Italy. We expected him to be thankful to Serbia for that gesture, but he did the opposite.

Giuseppe Zaccaria has lived for two decades in Belgrade, more exactly in Dorćol. He says that it is his favorite part of the city. First he lived in Skadarlija, but it was too noisy for him and he moved a few streets farther, to Doistejeva street.

Skadarlija is always noisy, especially in summer. I love restaurants and bars, but Skadarlija is not authentic. Much more authentic is Kosančićev venac, for example. In some way, it has become artificial. Actually, there you can recognize Serbian mentality and the soul of everyday’s Serbs. I remember that a colleague took me to “Tri šešira” restaurant at the beginning of my career. He was a prominent journalist of Corriere della Sera and La Stampa. When we entered in the restaurant, he said to the waiter who he was, adding that he was from Milano. The waiter answered “I am Dragan Petrović, waiter at Tri šešira”. That is true Serbian spirit. Oh yes! I reproach to Skadarlija that there is no kilometer sign for Rome.

(Continue reading more in printed edition)

Kontakt info

Adresa / Address:
The Globe Magazine
Lomina 44
11000 Beograd
Srbija

Telefon / Phone:
+381.11.362.25.87

Mobilni / Mobile:
+381.60.757.52.09

Internet:
www.globe-magazine.com

E-Mail:
office@globe-magazine.com

issue 13

Izdvajamo / Highlights

Let za Njujork je veliko priznanje za SrbijuPrvi avion iz Beograda za Njujork poleteće sa Aerodroma Nikola Tesla 23. juna ove godine i biće to prvi put nakon skoro 30 godina da se sa avionima i posadom srpske avio-kompanije leti za Sjedinjene amerike države...
Abeer Jaber - Moje putovanjeAbeer Jaber, žena Libanskog ambasadora u Beogradu, voli da putuje i to čini kad god joj obaveze i obaveze supruga omogućavaju. Uživa u obilascima gradova Evrope, ali i u obilascima Srbije, gde se oseća kao kod kuće...
The Flight to New York is a Huge Recognition for SerbiaThe first plane from Belgrade to New York takes off from the Nikola Tesla airport on June 23 this year, and it will be the first time that planes and crew of the Serbian airline fly to the United States of America, in almost 30 years...
Abeer Jaber - My TravelAbeer Jaber, women of Lebanese ambassador in Belgrade, likes to travel and seems whenever her duties and responasbilities allow her husband. She enjoys visits to Europa, as well as visit to Serbia, where she feels like home...