Profil - Uspeh / Profile - Success
ponedeljak februar 26, 2024
CULTURE
Dejan Savić - Maestro Narodnog pozorišta...
Dejan Savić - Maestro of The National Theater... Read More...

Uspeh ne dolazi slučajno

Profil / Profile - DRAGOMIR KARIĆ

Dragomir KarićIako neki dovode u pitanje njegov i uspeh cele njegove porodice tvrdnjama da su do kapitala i imperije došli vezama sa političkim establišmentom, Dragomiru Kariću i ostalim članovima familije Karić ne mogu se osporitiambicija, dobar osećaj za posao i vizija jer su, recimo, prvi uveli mobilnu telefoniju, informacione tehnologije i postavili visoke televizijske standarde u tada skromnoj Srbiji. Dragomir Karić za The Globe govori o bivšoj i sadašnjoj vladi, političkoj „pučini” i ekonomskim putokazima, stranim investicijama, „krivici” i „progonu” ali i običnim, porodičnim stvarima.

Zanimalo nas je u čemu vidi razvojnu šansu Srbije, kako će kao poslanik doprineti političkom životu zemlje i kako uspeva da između skupštinskih zasedanja, poslovnih sastanaka i drugih obaveza bude dobar suprug, otac i deda brojnim unucima.

Zbog aktuelnosti ali i činjenice da se bavite politikom, na početku razgovora moram da Vas pitam kako ocenjujete rekonstruisanu Vladu Srbije?

Srbija je, najzad, ozbiljno zakoračila u svoju budućnost. U svemu, pa i u čestoj rekonstrukciji Vlade, čak i kada ona solidno funkcioniše, moramo da menjamo naše navike i filozofiju udovoljavanja stranačkim a ne nacionalnim interesima. Ranije vlade, koje su sledile svoje stranačke interese, gurnule su nas u dugove, ali i beznađe po pitanju izlaska iz krize. Same sebe su obmanjivale da se sa pučine, sa koje se ne vidi nijedna obala, može stići do cilja i bez obične busole. Otuda ja na ovu rekonstrukciju ne gledam kao neki naši „dežurni analitičari”– kao na tv sapunicu ili špansku seriju. U njoj vidim jednu novu filozofiju koja Srbiji potvrđuje da je, najzad, zakoračila u svoju izvesnu budućnost. Pre svega, ovo mislim zato što su Dačić i Vučić Vladu rekonstruisali ne zato što ministri nisu bili vredni i korisni, već što su želeli da „transfuzijom” ubrzaju započeto i otvore sebi put da mogu to isto da učine i u drugim društvenim sferama, posebno u modernizaciji javne uprave.

Da li zamena pojedinih ministara može da doprinese boljem funkcionisanju vlasti i njenim rezultatima?

Iskreno se nadam da može. Oni nisu opterećeni onim što je u podsvesti svakog čoveka koji je dugo i uspešno radio neki posao i koji je uveren da i nove probleme može da prevaziđe na način kako je to činio i ranije. Time ne kažem da je bilo ko od njih bio loš, ali je ogromna hrabrost Dačića i Vučića istaknuta u njihovom shvatanju važnosti ekonomskog razvoja, finansijskog poslovanja i rešavanja problema nezaposlenosti koji nisu dali one rezultate koji su Srbiji potrebni da bi postala socijalno odgovorna država. Mi se predugo vrtimo oko 700.000 nezaposlenih. Svejedno je da li ti ljudi žive od socijalne pomoći, od „sive ekonomije” ili, što je najtragičnije, da ti mladi, školovani ljudi, u punom naponu snage – žive od roditeljskog džeparca, a ne od svog rada. Jednom je morao da dođe kraj onoj filozofiji razvoja koja je nekoliko puta uvećala dugovanja, uništila industriju, a po-ljoprivredu zapravo bacila u zagrljaj onim fondovima čiji cilj nije bio da razvijamo svoje već da uvozimo tuđe. Srbija je nekad harala svetskim tržištem bebi bifom, a sada nismo u stanju da izvezemo ni onih 10.000 tona govedine koje nam EU omogućava pod benificiranim uslovima!

Da li podržavate to što su neka od ključnih ministarstava preuzeli stručnjaci a ne političari?

Ne vidim u tome ništa senzacionalno. Zar nismo stručnjake dovodili još u prvoj Vladi premijera Đinđića? Uvek je pravo pitanje – da li ti stručnjaci pokreću razvoj zemlje ili ga zaustavljaju. Prerano je davati prognoze, jer svako mora da se dokaže na delu. Sve govori da je načinjen dobar izbor, ali kao što su sada izvršili rekonstrukciju, realno je očekivati da će Dačić i Vučić i dalje tragati za onima koji će na najbolji i najbrži način ostvariti obećanja koja su data na poslednjim izborima.

(Nastavak teksta u štampanom izdanju)

 

Success does not Come by Chance

Although some people question his success and the success of the whole family, by saying that they obtained their capital and financial empire due to relations with the political establishment, no one can deny the ambition and the passion for work of Dragomir Karić and the other member of his family. It is also a matter of vision, because they were the first to introduce mobile phone, information technology and high standard television in Serbia. Dragomir Karić talked with “The Globe” magazine about the former and present governments, about the political high-classes, road signs of economy, foreign investors, “guilt” and “persecution”, but also about everyday family subjects.

We were interested to know his opinion about the development possibilities of Serbia, how he can contribute to the political life of the country as a Member of Parliament and how he succeeds between Parliament sessions, business meetings and other obligations, to be a good husband, father and grandfather.

Given that you work in politics and that it is a hot subject, I would like to open our conversation, by asking you what you think about the reconstructed Government of Serbia.

Serbia finally took serious steps towards its future. Regardless that the Government is frequently reconstructed or that it works in a stable way, we must change our habits and philosophy and stop giving priority to party interests over national interests. Former governments, which cared only about party interests, drowned us in debts and deprived us of any hope to get out the crisis. They fooled themselves, when they thought that they could achieve their goals from the summits, where clouds cannot be seen, and without a compass. That is why; I do not see this reconstruction as some of our “analysts on duty” do. They perceive it as a “soap opera” or a “Latin American telenovela”, but I don’t. I see it as a new philosophy, which promises to finally lead Serbia into a certain future. The main reason is that Dačić and Vučić initiated the reconstruction not because the ministers were not good, but because they wished a “transfusion”, which would speed up all what they had begun and open new paths. Only in this way they can do the same in other spheres, especially in the modernization of the public administration.

Can the replacement of certain ministers contribute to enhancing the work and results of the government?

I sincerely hope that it can. They are not burdened by the subconscious thoughts of someone, who has done his work successfully for a long time and is sure that new problems can be solved in the same way as the old ones. I do not mean that any of them was bad, but that it requires a huge bravery from Dačić and Vučić to realize the importance of economic development, finances and the unemployment problem, sectors in which there were no results that could transform Serbia into a socially responsible state. For a long time we have been talking about 700,000 unemployed people. It does not matter that they live from social help or the “gray economy”. The most tragic is that many young, educated and work-capable people live from the pocket-money that their parents give them and not from their work. This development philosophy has to come to an end, because it increased debts, destroyed the industry and threw the economy into the arms of those funds, whose main goal is not to develop our capacity but to import the products of others. Serbia once conquered the world market with the so-called “baby beef”, while nowadays we are not able to export even those 10,000 tones of beef that the EU allows us to export in favorable conditions!

Do you support the fact that some ministries were taken by professionals and not by politicians?

I think that there is nothing sensational here. Didn’t we bring professionals to the first government of premier Đinđić? The eternal question is whether those professionals boost or hinder the development of the country. It is too early to make any forecast, because each of them must prove his capacity. Everything suggests that it was a good choice, but given that Dačić and Vučić carried out the reconstruction, it is real to expect that they will look for those, who can accomplish in the best and fastest way the promises given during the elections.

(Continue reading more in printed edition)

Kontakt info

Adresa / Address:
The Globe Magazine
Lomina 44
11000 Beograd
Srbija

Telefon / Phone:
+381.11.362.25.87

Mobilni / Mobile:
+381.60.757.52.09

Internet:
www.globe-magazine.com

E-Mail:
office@globe-magazine.com

issue 13

Izdvajamo / Highlights

Let za Njujork je veliko priznanje za SrbijuPrvi avion iz Beograda za Njujork poleteće sa Aerodroma Nikola Tesla 23. juna ove godine i biće to prvi put nakon skoro 30 godina da se sa avionima i posadom srpske avio-kompanije leti za Sjedinjene amerike države...
Abeer Jaber - Moje putovanjeAbeer Jaber, žena Libanskog ambasadora u Beogradu, voli da putuje i to čini kad god joj obaveze i obaveze supruga omogućavaju. Uživa u obilascima gradova Evrope, ali i u obilascima Srbije, gde se oseća kao kod kuće...
The Flight to New York is a Huge Recognition for SerbiaThe first plane from Belgrade to New York takes off from the Nikola Tesla airport on June 23 this year, and it will be the first time that planes and crew of the Serbian airline fly to the United States of America, in almost 30 years...
Abeer Jaber - My TravelAbeer Jaber, women of Lebanese ambassador in Belgrade, likes to travel and seems whenever her duties and responasbilities allow her husband. She enjoys visits to Europa, as well as visit to Serbia, where she feels like home...