Kultura - Pavle Ćosić / Culture - Pavle Ćosić
ponedeljak februar 26, 2024
CULTURE
Dejan Savić - Maestro Narodnog pozorišta...
Dejan Savić - Maestro of The National Theater... Read More...

Pisci su retko sami sebi dobri lektori

Kultura / Culture - PAVLE ĆOSIĆ
Magistar lingvistike, pisac, umetnik / MA in Linguistics, writer, artist

Pavle ĆosićMagistar lingvistike, pisac, umetnik, jedan od prvih koji je imao dovoljno hrabrosti da ukaže na sve kontroverze, nameštaljke i spletke... To je, najpre, učinio svojim filmom „Slobo-Klintone” (1999), zatim angažmanom u prvom srpskom web-zinu „Krompir” (1999 - 2005) i sve to krunisao alegorijsko-satiričnim romanom „Leposava” (Kornet, 2007). Ovaj roman nominovan je za NIN-ovu nagradu, nakon čega Ćosić više nije pisao romane, ali je objavio kapitalni „Rečnik sinonima” (Kornet, 2008) koji predstavlja ogroman korak u savremenoj srpskoj leksikografiji.

Delovao je u umetničkim trupama Pipi kola, Talent Factory i Ilegalni poslastičari. I dalje predstavlja deo srpske andergraund, avangardne umetničke scene.Radio je kao novinar i kolumnista (Naša Borba, Dnevni telegraf, B92, Yellowcab, X Zabava, Politikin Zabavnik, itd).Područje njegovog lingvističkog rada su veze između srpskih i hrvatskih dijalekata, žargon, leksikološke studije i problemi u nastavi srpskog jezika.Napisao je„Priručnik za lektore i studente” iliti „Srpski za strance” (WN UAM, Poznanj, 2004), dok je u Poljskoj radio kao lektor za srpski jezik na Univerzitetu u Poznanju. Popričali smo s njim na temu Sajam knjiga u Beogradu, čiji je bio suorganizator, zajedno sa Poljskom, ovogodišnjim počasnim gostom na Sajmu.

Da li se i po čemu ovaj Sajam razlikovao od prethodnih?

Svaki sajam se razlikuje od prethodnog. U tome je čar ali i neizvesnost. Nije isto biti izlagač i kupac na sajmu. Nisam voleo da budem kupac zbog gužve, haosa i nemoći. Nemoćan si jer ne uspevaš da nađeš i obiđeš sve što želiš, a zatekneš se sto puta na istom mestu koje te uopšte ne zanima, jer se sve vrti u krug. Kad izlažeš, imaš svoju bazu i svoj mir, ali i svoje brige. Mi smo ove godine imali gomilu svojih briga. Poseta je bila zastrašujuće mala, pogotovo zato što sluti da će biti sve slabija. Svi izlagači su davali ogromne popuste na knjige, i to na nove knjige, na sva izdanja, ali šta to vredi kad su nam oduzeli volju za čitanjem i informisanjem?

Koliko ste zadovoljni posetom i da li se izmenila struktura posetilaca? Dolaze li ljudi iz radoznalosti i dokolice ili, ipak, znalci koji uzimaju šta im treba?

Poseta ovom Sajmu bila je barem upola manja nego prošle godine, a prethodne je bila za trećinu manja nego pre dve godine. To se vidi i na prvi pogled, ali mi to znamo i po nekim trikovima − po gužvama na parkingu, ispred toaleta i sličnim stvarima. Nijednog dana ove godine na Sajmu nije bilo gužve, čak ni u petak i subotu, uprkos tome što je neprekidno bilo jako lepo vreme. Struktura posetilaca je manje-više ista. Ljudi tradicionalno dolaze da vide nova izdanja i kupe ih po nižim cenama. Negde od sredine prethodne decenije,Sajam je manje počeo da liči na vašar, zbog čegami ježao. Zašto ne bismo imali vašar, a ne Sajam knjiga? Po tome je nekad ovaj Sajam bio jedinstven. Kad je bio vašar, bio je mnogo veća atrakcija za čitav region. Sad je samo jedan od brojnih sličnih sajmovau Evropi. Sasvim sigurno i to utiče na posetu.

(Nastavak teksta u štampanom izdanju)

 

Writers are rarely good proofreaders for themselves

MA in Linguistics, writer, artist, one of the first who had the courage to point out all the controversies, set-ups and intrigues ... He did it first in his movie “Slobo-Klintone” (1999), then by his involvement in the first Serbian Web-Zi “Krompir” (Potato) (1999 - 2005) and finally with his allegorical-satirical novel “Leposava” (Kornet, 2007). This novel was nominated for the NIN Award. After that, Ćosić stopped writing novels, but published the “Dictionary of Synonyms” (Kornet, 2008), which represents a huge step in contemporary Serbian lexicography.

He participated in the artistic troupes Pipi kola, Talent Factory and Illegal Pastry Shops. He still represents part of the Serbian underground and the avant-garde of the art scene. He worked as reporter and columnist (Naša Borba, Dnevni telegraf, B92, Yellowcab, X Zabava, Politikin Zabavnik etc.). The area of his linguistic research includes the connections between Serbian and Croatian dialects, jargon, lexicological studies and problems in the teaching of the Serbian language. He wrote the “Manual for Lecturers and Students” and “Serbian for Foreigners” (WN UAM, Poznań, 2004), while he worked as Serbian language Lecturer at the University of Poznań, in Poland. We talked with him about the Book Fair in Belgrade, which was co-organized together with Poland and whose guest of honor was Mr. Ćosić.

What made this Fair different from other fairs in the past?

Every fair is different from the previous one. That is the beauty, but also the uncertainty. It is not the same to be exhibitor and buyer at the fair. I never liked to be a buyer because of the crowds, chaos and helplessness. You feel helpless, because you find nothing and bypass all what you want. You find yourself one hundred times in the same place, which presents no interest at all, because you are walking in circles. When you go out, you have your base and your peace, but also your concerns. This year, we had a bunch of such concerns. The attendance was frighteningly low, especially because it promised to be still lower. All exhibitors were giving huge discounts on books, on new books, for all publications, but it had no point after they took away our will to read and be informed.

How satisfied are you with the attendance? Has the visitors’ structure changed? Do people come out of curiosity and leisure, or they are connoisseurs, who buy what they need?

The attendance to this Fair was at least half as much as last year and one third of the attendance two years ago. That is evident at first glance, but we know it thanks to some tricks - the crowds in the parking, in front of the toilet and things like that. This year there was no crowd at all, even on Friday and Saturday, in spite of the fact that the weather was constantly good. The structure of visitors is more or less the same. People traditionally come to see new publications and buy them at lower prices. From the middle of the last decade, the fair began to resemble less a market and I am very sorry about that. Why shouldn’t we have a book market instead of a book fair? That is why the fair was unique once. When it was a market, the fair was a much greater attraction for the whole region. Now it is just one of many similar fairs in Europe. That has certainly affected the attendance.

(Continue reading more in printed edition)

Kontakt info

Adresa / Address:
The Globe Magazine
Lomina 44
11000 Beograd
Srbija

Telefon / Phone:
+381.11.362.25.87

Mobilni / Mobile:
+381.60.757.52.09

Internet:
www.globe-magazine.com

E-Mail:
office@globe-magazine.com

issue 13

Izdvajamo / Highlights

Let za Njujork je veliko priznanje za SrbijuPrvi avion iz Beograda za Njujork poleteće sa Aerodroma Nikola Tesla 23. juna ove godine i biće to prvi put nakon skoro 30 godina da se sa avionima i posadom srpske avio-kompanije leti za Sjedinjene amerike države...
Abeer Jaber - Moje putovanjeAbeer Jaber, žena Libanskog ambasadora u Beogradu, voli da putuje i to čini kad god joj obaveze i obaveze supruga omogućavaju. Uživa u obilascima gradova Evrope, ali i u obilascima Srbije, gde se oseća kao kod kuće...
The Flight to New York is a Huge Recognition for SerbiaThe first plane from Belgrade to New York takes off from the Nikola Tesla airport on June 23 this year, and it will be the first time that planes and crew of the Serbian airline fly to the United States of America, in almost 30 years...
Abeer Jaber - My TravelAbeer Jaber, women of Lebanese ambassador in Belgrade, likes to travel and seems whenever her duties and responasbilities allow her husband. She enjoys visits to Europa, as well as visit to Serbia, where she feels like home...