Privredni izveštaj - Hotel Falkensteiner / Economic Report - Falkensteiner Hotel
ponedeljak februar 26, 2024
CULTURE
Dejan Savić - Maestro Narodnog pozorišta...
Dejan Savić - Maestro of The National Theater... Read More...

Spoj tradicionalne gostoljubivosti i svetskih trendova

Privredni izveštaj / Economic Report - ALEKSANDAR VASILIJEVIĆ
Generalni direktor Falkensteiner hotela Beograd / General Manager of Falkensteiner Hotel Belgrade

Aleksandar VasilijevićU razgovoru za magazin The Globe, Aleksandar Vasilijević govori o postignutim rezultatima, očekivanjima kao i o planovima za naredni period. Iako je od otvaranja prošlo samo godinu dana, Falkensteiner hotel Beograd, već je visoko pozicioniran u kategoriji poslovnih hotela sa četiri zvezdice, i beleži sve veći uspeh i napredak u poslovanju. Pored odlične lokacije i dobre povezanosti sa aerodromom Nikola Tesla, i odlično poslovanje Falkensteiner hotel Beograd, izdvaja usluga odnosno zaposleni.

Falkensteiner hotel beograd pripada kategoriji gradskih hotela. Da li su vaši gosti najcešće poslovni ljudi ili ima i onih koji dolaze radi odmora?

Jedan od važnijih ciljeva Falkensteiner hotela Beograd je da se na tržistu Srbije razvijamo kao lideri u segment korporativnih gostiju. Srbija je najbrža rastuća kongresna destinacija u Evropi, a to se posebno dnosina Beograd. Upravo zbog toga najveći procenat u strukturi naših gostiju čine poslovni ljudi.

Kako se vaš hotel pozicionirao u Srbiji?

Falkensteiner hotel Beograd se veoma dobro pozicionirao na hotelskom tržištu Srbije i postao je značajno odredište za poslovne ljude i kongresni turizam. O konstantnom porastu MICE aktivnosti u hotelu, govori i podatak da u prvom kvartalu ove godine one čine preko 65%, te da su se mnoge svetske poznate kompanije odlučile da u našem hotelu organizuju svoje različite korporativne aktivnosti, promocije, konferencije, seminare i treninge. Pripadanjem Falkensteiner grupaciji naš hotel ima dobru mogućnost pozicioniranja na srpskom tržistu. U odnosu na konkurentske hotele, Falkensteiner nudi veći izbor i kvalitet usluga koje su spoj internacionalne gostoljubivosti sa modernim svetskim trendovima. Beograd kao regionalni grad ima velike potrebe za ovakvim hotelom, a posebno sada kada je prisutan pojačan trend novih investicija.

Šta smatrate da ima najveći uticaj na uspeh i dobro pozicioniranje Falkensteiner hotela u Srbiji?

Od samog početka, odnosno otvaranja, Falkensteiner hotel Beograd belezi konstantan poslovni uspeh. Jedan od razloga za naše dobro poslovanje je dobar odabir lokacije, jer se naš hotel nalazi u srcu poslovne zone Novog Beograda i ima odličnu pobvezanost sa aerodromom. U njegovoj blizini su, osim brojnih poslovnih objekata i veliki trzni centri. Sve to zajedno predstavlja prednost jednog poslovnog hotela. Medjutim ono što ipak ističe i što se definitivno u najvećoj meri odrazava na naše poslovanje je usluga, ili da budem precizniji, naši zaposleni. Oni u ti koji nas izdvajaju od drugih i zbog čijeljubaznosti i ličnog odnosa se naši gosti osećaju dobrodošli i često nam se vraćaju.

(Nastavak teksta u štampanom izdanju)

 

The Mixture of Traditional Hospitality and World Trends

In an interview for The Globe magazine, Aleksandar Vasilijević speaks about the achieved results, expectations, as well as the business future plans. Even though it has been only a year since the opening of Falkensteiner Hotel Belgrade, it is already highly positioned among the 4 star business hotels, and records even more success and improvements in its business. Besides the excellent location, good connection to the Nikola Tesla Airport and great work, the Falkensteiner Hotel Belgrade also stands out for its service and its employees.

Falkensteiner Hotel Belgrade belongs to the city hotels category. Are your guests mostly business people or do you have those who come for holidays?

One important goal of Falkensteiner Hotel Belgrade is to develop as a leader in the area of corporate tourism in Serbia. Serbia is the fastest growing congress destination in Europe, and it especially refers to Belgrade. That is the reason why the highest percentage of our guest structure is composed of business people.

How has your hotel positioned in Serbia?

Falkensteiner Hotel Belgrade has placed very well in the hoteliers market of Serbia and has become a significant destination for business people and congress tourism. MICE tourist activities in the hotel are increasing, which is evident by the fact that they have made up over 65% of the activities in the first quarter of this year, and that many internationally recognized companies have chosen our hotel for the organization of various corporate activities: promotions, conferences, seminars and trainings. Belonging to the Falkensteiner Group, our hotel has a good possibility of positioning in the Serbian market. In relation to our competitors, Falkensteiner offers better choices and a quality of service that make a mixture of international hospitality and modern world trends. As a regional city, Belgrade needs this kind of a hotel, especially now with the increased trends of new investments.

In your opinion, what has the greatest impact on success and good position of Falkensteiner Hotel in Serbia?

Since the very beginning, the opening of Falkensteiner Hotel Belgrade has recorded a constant business success. One of the reasons for our good business is good location, as our hotel is placed in the heart of the business zone of Novi Beograd and has an excellent connection to the airport. Besides many business premises, it is located in the vicinity of many shopping malls. Altogether, that represents an advantage for a business hotel. However, what stands out and what reflects in our business the most is our service, or to be more precise, our employees. They are the ones that make us distinctive and whose kindness and personal attitude make our guests welcome and make them return.

(Continue reading more in printed edition)

Kontakt info

Adresa / Address:
The Globe Magazine
Lomina 44
11000 Beograd
Srbija

Telefon / Phone:
+381.11.362.25.87

Mobilni / Mobile:
+381.60.757.52.09

Internet:
www.globe-magazine.com

E-Mail:
office@globe-magazine.com

issue 13

Izdvajamo / Highlights

Let za Njujork je veliko priznanje za SrbijuPrvi avion iz Beograda za Njujork poleteće sa Aerodroma Nikola Tesla 23. juna ove godine i biće to prvi put nakon skoro 30 godina da se sa avionima i posadom srpske avio-kompanije leti za Sjedinjene amerike države...
Abeer Jaber - Moje putovanjeAbeer Jaber, žena Libanskog ambasadora u Beogradu, voli da putuje i to čini kad god joj obaveze i obaveze supruga omogućavaju. Uživa u obilascima gradova Evrope, ali i u obilascima Srbije, gde se oseća kao kod kuće...
The Flight to New York is a Huge Recognition for SerbiaThe first plane from Belgrade to New York takes off from the Nikola Tesla airport on June 23 this year, and it will be the first time that planes and crew of the Serbian airline fly to the United States of America, in almost 30 years...
Abeer Jaber - My TravelAbeer Jaber, women of Lebanese ambassador in Belgrade, likes to travel and seems whenever her duties and responasbilities allow her husband. She enjoys visits to Europa, as well as visit to Serbia, where she feels like home...