Profil - Vladimir Milovanović / Profile - Vladimir Milovanović
ponedeljak februar 26, 2024
CULTURE
Dejan Savić - Maestro Narodnog pozorišta...
Dejan Savić - Maestro of The National Theater... Read More...

Tradicija koja obavezuje

Profil / Profile - VLADIMIR MILOVANOVIĆ
Generalni direktor Energoprojekta / Managing director of Energoprojekt

Vladimir MilovanovićOva domaća kompanija se tokom više od 63. godine duge tradicije razvila u poslovni sistem za projektovanje, konsalting, inženjering, izgradnju i upravljanje projektima koji posluje širom sveta – od Evrope i Rusije, preko Kazahstana i Bliskog Istoka do Afrike i Perua. Već decenijama važi za jedan od najpoznatiji srpskih brendova, i uspešno održava visok nivo posolovanja i dobru poziciju kod domaćih i svetskih klijenata, uprkos globalnoj finansijskoj krizi. Ukupna vrednost radova koje Energoprojekt treba da realizuje u ovoj i narednim godinama premašila je 650 miliona Evra, a do kraja 2014. godine očekuje se potpisivanje novih ugovora, kako u zemlji tako i u inostranstvu. Dosta posla za 2300 zaposlenih u kompaniji koja se nalazi na listi najboljih internacionalnih izvodjača, projektanata i konsultanata prestižnog američkog magazina “Engineering News Record”.

Energoprojekt se smatra najvećom srpskom inženjering i građevinskom kompanijom. Jedina je kompanija iz regiona koja se nalazi na listi najboljih internacionalnih izvođača, projektanata i konsultanata prestižnog američkog magazina “Engineering News Record”. Kako je moguće da jedna inženjering i građevinska firma iz male zemlje kao što je naša uspe da napravi uspeh svetskih razmera?

Energoprojekt je osnovan davne 1951. godine sa ciljem da pruži punu projektantsku i konsultantsku podršku izgradnji energetske infrastrukture u tada ratom razrušenoj zemlji. Tokom više od šest decenija uspešnog rada, Energoprojekt se od inicijalnog biroa za projektovanje energetskih sistema razvio u kompleksni poslovni sistem sa širokim spektrom delatnosti. Na račun iskustva i inženjerskih znanja na projektima u zemlji od 60-tih godina i nadalje, Energoprojekt je krenuo u svet i uspešno realizovao na hiljade projekata u više od 70 zemalja. Danas poslujemo u 17 zemalja sa željom da se vratimo na tržišta na kojima smo ranije bili prisutni, kao što je Iračko tržište, naravno i osvojimo nova, kao što je Indonezija. Kada je reč o rang listama „Engineering News Record“-a, koje se objavljuju svake godine, važno je napomenuti da smo krajem 1980-tih bili u samom vrhu, kao projektanti i konsultanti u prvih pet, a kao internacionalni izvodjači u prvih 10. Interesanto je da se na ovoj listi u kontinuitetu, osim Energoprojekta, nikada nisu pojavile ne samo firme iz bivše Jugoslavije, već i iz okolnih balkanskih zemalja. Prema izveštaju ovog uglednog američkog časopisa, Energoprojekt se na osnovu rezultata ostvarenih tokom 2013. godine nalazio na 229. mestu od 250 najboljih internacionalnih izvođača radova, dok je na listi internacionalnih projektanata i konsultanata, rangiran na 144. mestu na listi od 225 najboljih internacionalnih konsultanata. Naš poslovni prioritet predstavlja trajni i održivi razvoj i rast kompanije uz ostvarivanje profita za naše akcionare i rasta vrednosti akcija na berzi, što je moguće samo ako profesionalno, kvalitetno i u ugovorenim rokovima realizujete projekte i usluge. Zajedno sa tim i upravo u tom cilju, veoma nam je značajano i zadovoljstvo naših klijenata, ali i naših zaposlenih, obzirom da oni predstavljaju i najveću vrednost naše kompanije.

U poslednje vreme ugovoreni su neki značajni projekti u zemlji i svetu. Tržište Energoprojekta je zaista veliko – radite od Perua do Kazahstana, preko Evrope, Afrike i Bliskog Istoka. Kako ste uspeli da održite dobre pozicije na različitim kontinentima? Kako uspevate da se izborite sa konkurencijom?

U svetu smo poznati i priznati kao vrsna inženjerska kompanija i po kvalitetu izvedenih radova i po primeni savremenih tehnoloških rešenja. U istoriji Energoprojekta nema nezavršenog projekta, niti projekta na kojem je Investitor protestvovao bankarske garancije. Na najbolji mogući način realizujemo interese naših klijenata, radnika i svih akcionara, predstavljamo svoju zemlju u svetu i ostvarujemo zavidne rezultate. Dugoročne politike na tržištima na kojima radimo i kvalitet naših usluga omogućavaju nam da na svim tržištima postupno povećavamo naše angažovanje, ali i da otvaramo nova. Obzirom da su naši investitori na međunarodnom tržištu uglavnom državne institucije, ali i ugledni privatni investitori, kroz profesionalan odnos prema realizaciji projekata i uvažavanje naših klijenata i njihovih interesa, pored ostvarenja poslovnih planova, doprinosimo i poboljšanju bilateralnih odnosa naše zemlje sa zemljama u kojima radimo. Energoprojekt je u svojoj branši „brend“ nadaleko poznat izvan granica Srbije, a na mnogim meridijanima je sinonim za kvalitet u inženjeringu i izgradnji različitih energetskih, infrastrukturnih, ekoloških, hidrotehničkih i objekata visokogradnje. Dok mnoge kompanije ulažu trud i značajna finansijska sredstva da „brend“-iraju svoje ime i proizvode izvan granica svoje zemlje, nas u Energoprojektu, obavezuje na stalno usavršavanje i prilagođavanje svim poslovnim izazovima na različitim tržištima.

(Nastavak teksta u štampanom izdanju)

 

A Tradition That Obliges

During its 63 year long tradition, this local company evolved into a business system for design, consulting, engineering, construction and project management, which operates all around the world - from Europe, Russia and Kazakhstan up to the Middle East, Africa and Peru. For decades, it stands out as one of the most famous Serbian brands and it successfully maintains a high level of business activities and a good position among domestic and international clients, despite the global financial crisis. The total value of the works that Energoprojekt must accomplish in the coming years exceeds 650 million, and by the end of 2014 we expect that new contracts will be signed at home and abroad. There is a lot of work for the 2,300 employees of the company, who are rated among the best international contractors, designers and consultants by the prestigious American magazine "Engineering News Record".

Energoprojekt is considered the largest Serbian engineering and construction company. It is the only company in the region that is on the list of the best international contractors, designers and consultants, compiled by the prestigious American magazine "Engineering News Record". How is it possible that an engineering and construction company from a small country like ours managed to achieve a success of global proportions?

Energoprojekt was established back in 1951 with the aim to provide full engineering and consulting support for the construction of energy infrastructure in the then war-torn country. During more than six decades of successful operations, Energoprojekt developed from the initial bureau for the design of energy systems into a complex business holding with a wide range of activities. Thanks to the experience and engineering knowledge accumulated from the projects carried out in our country from the 60s onwards, Energoprojekt has expanded at international level and succeeded to carry out thousands of projects in more than 70 countries. Nowadays we operate in 17 countries with the wish to return to the markets where we were previously present, such as the Iraqi market, and to conquer new markets as well, such as Indonesia. When it comes to the rankings of "Engineering News Record", which are published every year, it is important to remark that by the end of the 80s we were at the top, among the five best designers and consultants and among the ten best international contractors. It is interesting that up today, besides Energoprojekt, no company from the former Yugoslavia or the neighboring Balkan countries has succeeded to enter into the list. According to a report from the prominent American magazine, based on the results of 2013 Energoprojekt is in the 229-th place among the 250 top international contractors and in the 144-th place among the 225 top international architects and consultants. Our business priority is the permanent and sustainable development and growth of our company, in order to create profit for our shareholders and to increase the value of our shares on the stock market, which is possible only by implementing projects and services in a professional way, with high-quality and within the agreed time frame. Keeping that purpose in mind, the satisfaction of our clients and employees is very important, because our employees are the most important value of our company.

More recently your company has contracted some important projects in the country and abroad. The market of Energoprojekt is really great, stretching from Peru to Kazakhstan, from Europe to Africa and the Middle East. How did you manage to maintain such a good position in different continents? How do you manage to deal with the competition?

We are known and recognized world-wide as an excellent engineering company due to the quality of or work and the use of modern technological solutions. In the history of Energoprojekt there have been no unfinished projects or projects for which the Contracting Authority had to execute the bank guarantee. We protect the interests of our clients, employees and all shareholders as much as possible, in order to represent our country in the best possible way and to achieve great results. Our long-term policies and the quality of our services allow us to increase our present engagement and to create new engagements in the markets, where we operate. Given that our investors in the international market are mainly state institutions, as well as some prominent private investors, we achieve our business plans and contribute to the improvement of bilateral relations between our country and the countries where we operate, by applying a professional approach to our clients and their interests. Energoprojekt is a real "brand" in its industry. It is widely known beyond the borders of Serbia, and on many meridians of the world it is a synonym of quality, good engineering and efficient construction of infrastructure, energy, environmental and hydraulic facilities, as well as of high-rise buildings. While many companies are investing significant efforts and financial resources to "brand" their names and products beyond the borders of their countries, Energoprojekt has committed to the continuous improvement and adjustment of all business challenges in different markets.

(Continue reading more in printed edition)

Kontakt info

Adresa / Address:
The Globe Magazine
Lomina 44
11000 Beograd
Srbija

Telefon / Phone:
+381.11.362.25.87

Mobilni / Mobile:
+381.60.757.52.09

Internet:
www.globe-magazine.com

E-Mail:
office@globe-magazine.com

issue 13

Izdvajamo / Highlights

Let za Njujork je veliko priznanje za SrbijuPrvi avion iz Beograda za Njujork poleteće sa Aerodroma Nikola Tesla 23. juna ove godine i biće to prvi put nakon skoro 30 godina da se sa avionima i posadom srpske avio-kompanije leti za Sjedinjene amerike države...
Abeer Jaber - Moje putovanjeAbeer Jaber, žena Libanskog ambasadora u Beogradu, voli da putuje i to čini kad god joj obaveze i obaveze supruga omogućavaju. Uživa u obilascima gradova Evrope, ali i u obilascima Srbije, gde se oseća kao kod kuće...
The Flight to New York is a Huge Recognition for SerbiaThe first plane from Belgrade to New York takes off from the Nikola Tesla airport on June 23 this year, and it will be the first time that planes and crew of the Serbian airline fly to the United States of America, in almost 30 years...
Abeer Jaber - My TravelAbeer Jaber, women of Lebanese ambassador in Belgrade, likes to travel and seems whenever her duties and responasbilities allow her husband. She enjoys visits to Europa, as well as visit to Serbia, where she feels like home...